logo

Uvodni tečaj čuječnosti – MAJ 2017

regrat

 

 

Potek 8- tedenskega tečaja:

termin: sreda, 18-20:30h

začetek/konec: 3.5. – 21.6. 2017

Lokacija: Reber 11, Ljubljana

 

 

 

 

Čuječnost

Čuječnost (angleško: mindfulness) v svojem bistvu pomeni pozorno prisotnost brez presojanja. Gre za zavestno izbiro, da se zavedamo ‘tega, kar je’. V ‘to, kar je’ je vključeno naše doživljanje sveta v telesnem, čustvenem in miselnem smislu.

Živimo v časih, ko smo ljudje pogosto zahtevni do sebe in drugih, srečujemo se z občutki skrbi, jeze, krivde in žalosti. Ti občutki nas omejujejo in nam otežujejo življenje. Opazovanje teh občutkov je lahko prvi korak do tega, da v svojem življenju najdemo potencial za potrebno spremembo.

Pri praksi čuječnosti se torej trudimo priti v stik z našimi občutki, prepričanji in našo celotno notranjo čustveno pokrajino na prijazen in radoveden način. Gre za razvijanje prakse pristnosti in samoopazovanja.

Raziskave kažejo, da je redno izvajanje prakse čuječnosti posameznikom pomagalo vzgojiti dolgoročno in globoko izkušnjo notranje mirnosti, dobrega počutja in višjega vrednotenja samega sebe, vključno z zmanjšanjem stresa, tesnobe in depresivnosti (glej tudi Černetič, 2005; za metaanalize randomiziranih kontroliranih raziskav glej: Gotink in sod., 2015; Khoury in sod., 2015; Hempel in sod., 2014).

Uvodni program

Uvodni program je namenjen tistim, ki bi se čuječnosti želeli naučiti ali obnoviti svoja znanja. Skupina ni terapevtskega značaja. Osnovni namen je spoznavanje temeljnih principov in pridobivanje veščin čuječnosti, ki se jih kasneje lahko utrjuje v skupini ali z individualno prakso. Pri težavah z opravljanji vaj, ki so za vas morda težke ali neprijetne, vam bo na voljo vodja ter asistent tečaja in skupina, ki jo ustvarimo skupaj. Pomemben del dobrega stika s sabo je tudi opolnomočenje, ki ga ta stik prinese.

Del uvodnega programa je samostojno delo doma, za katerega boste potrebovali vsak dan nekaj časa, zato je potrebno imeti ta čas zase (optimalno je okoli uro na dan).

Potencialne težave

Čuječnosti se sčasoma lahko vsi naučimo, ni pa primerna za čisto vsako obdobje našega življenja ali vsako čustveno in psiho-fizično stanje. Ob prijavi (pred vpisom v tečaj) zato z vsakim posameznikom opravimo kratek pogovor.

Namen razvijanja samorefleksije je, da je naše življenje polnejše ter bolj prisotno, zato je včasih potrebno in naravno tudi soočanje s kakšnimi neprijetnimi temami, ki so morda spale v naših globinah. Če pride do tega, je pomembno, da o tem spregovorimo in najdemo načine, kako smotrno in prijazno do sebe delujemo v takih situacijah. Ne silimo se v stvari, ki so boleče, do sebe smo nežni in se spoznavamo s potrebno nežnostjo. Podporo nudi tudi skupina in mentor.

Opis programa

Osemtedenski tečaj razvijanja čuječnosti temelji na programih Mindfulness Based Cognitive Therapy (Na čuječnosti temelječa kognitivna terapija) in Mindfulness based stress reduction (Na čuječnosti temelječe zmanjševanje stresa). Dobro premišljena struktura programa vodi posameznika po poti prepoznavanja in učenja zavestnega sprejemanja sebe, takšnega kot je, v tem trenutku. Skozi praktične vaje poteka učenje z raziskovanjem, pogovor o izkušnji pa pomaga posamezniku bolj jasno prepoznavati lastne telesne in mentalne izkušnje. Teoretični del tečaja, ki je v skladu s sodobno psihološko znanostjo, posamezniku omogoča, da svoje izkušnje prepoznava tudi na racionalen, razumski način.

Sodelovanje v programu je aktivno. V osmih tednih udeleženci opravijo približno 42 ur samostojne formalne vadbe čuječnosti s pomočjo avdio posnetkov ter približno 8 ur vaj čuječnosti v okviru samih srečanj. Formalna vadba – meditacije v obliki gibanja, hoje, sedenja, pregleda telesa – se dopolnjuje z neformalno vadbo – opravljanje vsakodnevnih dejavnosti na čuječen način. Sodelovanje v procesu povpraševanja o izkušnji meditacije je zaželeno, vendar povsem prostovoljno.

Termini

Dobimo se ob sredah, 18:00-20:30, in sicer:

3.5. Prepoznavanje avtomatskega pilota
10.5. Soočanje z ovirami: Spoznavanje navad našega uma
17.5. Soočanje s stresom
24.5. Biti prisoten
31.5. Misli niso dejstva
7.6. Skrb zase: Moč iz sočutja
14.6. Biti s težavo: Sprejemanje doživljanja kot osnova nadaljnjega delovanja
21.6. Čuječe naprej: Ohranjanje in razširjanje novega znanja

Cena in prijava

Cena programa se giblje od 130 do 250 €. Cenik je dostopen tukaj.
Vključuje uvodni telefonski pogovor, 8 srečanj z gradivom in posnetke vodenih vaj.

V skupini bo med 8 in 12 udeležencev.
Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bodo upoštevane prijave po vrstnem redu.

Rok za prijavo in plačilo kotizacije je 24. april 2017. V primeru odpovedi po tem roku vam kotizacijo vrnemo, če uspemo poiskati nadomestnega udeleženca pred začetkom programa. V primeru odpovedi z naše strani vam kotizacijo povrnemo v celoti.

Screen Shot 2017-04-02 at 22.06.21

 

 

 

Program izvajam Tina Turk, 
specializantka analitične psihologije (IAAP router).

 

 

PRIJAVA NA UVODNI TEČAJ:

  1. Name *
    * Please enter your name
  2. Email *
    * Please enter a valid email address
  3. Message *
    * Please enter message