logo

Nada Polajžer

ključodsrca

Slika: Daria Petrilli, vir: kai fine art

Moje poglabljanje v skrivnosti človeškega bitja se je začelo že na Pedagoški fakulteti v Mariboru, čeprav takrat bolj po površini in s spoznavanjem zakonitosti delovanja intelekta. Poglobljeno samoraziskovanje se je začelo kmalu po fakulteti in sicer v skupini za samopomoč, ki je delovala po principih, ki jih je takrat začela, na temelju programa dr. Janeza Ruglja, razvijati Sanja Rozman. Sledila je nekajletna psihoterapija na vikend delavnicah pri Jasni Burnać Štefok, zagrebški psihiatrinji in družinski psihoterapevtki, ki se je z leti razvilo v neformalno usposabljanje, za katerega sicer nisem dobila diplome, je pa več kot deset let intenzivnega udejstvovanja pustilo globoke in široke sledi v moji osebnosti in znanju. Ko sem dobila družino, se je moje zanimanje iz osebnostnega razvoja in partnerskega odnosa razširilo tudi na družinske odnose.

Ker je eden od mojih treh otrok »veveriček posebne sorte«, ima namreč resno obliko cerebralne paralize, je življenje pred mene prineslo nove izzive in tudi priložnosti za nove izkušnje in širjenje znanja.  Tako sem nova znanja pridobivala znotraj izobraževalnih in svetovalnih programov Zveze Sonček in njihovih strokovnjakov. Pomemben vir mojega znanja je bilo tudi usposabljanje pri Jesperju Juulu, danskem družinskem psihoterapevtu, ki je ustanovitelj organizacije Familylab, katere podaljšek deluje tudi v Sloveniji. Po dolgih  letih akumuliranja znanja in izkušenj sem tako začela aktivno svetovati  in predavati staršem na šolah za starše, predavanjih in delavnicah znotraj taborov za družine otrok s posebnimi potrebami, ki jih organiziramo pri Sončku, kakor tudi drugod.

 

Screen Shot 2017-01-25 at 09.33.40

Moja knjiga Najtišje ure

Delo z ljudmi, ki se je vedno bolj poglabljalo, je logično vodilo k študiju psihoterapije, po drugi strani pa je odločitev za študij dozorela, ko se je močna želja, ki me je vedno znova vlekla v raziskovanje človekovih globin, ne samo skozi odnose, temveč tudi skozi osebne, družinske in kulturne plasti in simbole, materializirala kot odločitev, da se lotim študija jungovske psihoanalize. Globinsko delo, ki se je začelo pred dobrimi dvajsetimi leti z raziskovanjem simbolov in psiholoških pomenov ljudske pesmi, me je skozi raziskovanje lastnega nezavednega spremljalo vsa ta leta, kljub vsemu pa je zaradi intenzivnega raziskovanja in posvečanja odnosom v družini, živelo le paralelno, v ozadju.

Ko je bog časa opravil določeno delo na meni, sem začutila, da se počasi, po korakih, a nezmotljivo vrača potreba po združitvi vseh teh zanimanj in zaokroža mojo sliko o človeku in življenju. Vključila sem se v leto dni trajajoče teoretično in izkustveno izobraževanje na IPALU (Inštitut za psihološko astrologijo) v Ljubljani, kjer sem z navdušenjem prepoznavala globinski, psihološki pomen astroloških simbolov in modrost te starodavne vede skozi moderno, psihološko prizmo.

Sledila je vključitev v SZAP (Slovensko zvezo za analitično psihologijo)  in preko nje v program usposabljanja za jungovskega analitika pri IAAP (International Association for Analitical Psychology). Vzporedno sem opravila enoletni študij psihoterapevtske propedevtike na SFU (Univerza Sigmunda Freuda) v Ljubljani, kjer nadaljujem tudi specialistični študij jungovske psihoanalize.

Sem tudi avtorica knjige NAJTIŠJE URE, ki je l.2011 izšla pri Celjski Mohorjevi družbi, več o njej na tej povezavi.

 


KAJ LAHKO PONUDIM?

  • INDIVIDUALNO OBRAVNAVO, pri kateri je glavno orodje jungovski psihoanalitični pristop, s pogovorom o vaši življenjski poti in težavni ali boleči situaciji, preko predelovanja simbolov iz sanj, aktivne imaginacije, kulturnih in astroloških simbolov, vsakodnevnega življenja in konfliktov, s katerimi se soočamo in podobno.

Človek je rojen kot individualnost, s potenciali, ki so njemu lastni, a je ta individualnost  dolgo potopljena v nezavedno. To nam povzroča težave v odnosih z ljudmi, s svetom okrog sebe in z življenjem samim.

Pot individuacije – torej iskanje svoje lastne individualne celote – je proces, ki traja skozi vse življenje, na tej poti pa se srečujemo z  ovirami in zastoji, ki jih lahko čutimo kot fizično bolezen, duševne stiske, slabe odnose, izgubo življenjske iskre … V terapiji se tega lotimo z različnimi prijemi, psihoanalitik pa skupaj s klientom poskuša slediti poti, ki jo nakazuje medsebojna igra klientove zavedne in nezavedne osebnosti, z željo pomagati klientovi individualnosti pri osvobajanju. S takim pristopom v globine spoznate sami sebe in naredite prostor za razvoj potencialov znotraj lastnega bitja – spoznavate  kdo ste in kaj lahko postanete. Za to je potrebna temeljitejša presvetlitev lastnega življenja in načinov, kako doživljate svet in samega sebe.  Proces lahko traja tudi nekaj let, a je tudi bolj učinkovit in prinaša bolj temeljite in celovite in dolgoročne spremembe.

  • SVETOVANJE pri težavah v družinskih odnosih, s partnerjem in/ali z otroki.
  • SVETOVANJE za starše otrok s posebnimi potrebami
  • PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA STARŠE

V svetovalnih pogovorih se lahko v nekaj srečanjih posvetimo izbrani temi, ki jo v vašem življenju trenutno čutite kot perečo, z namenom prepoznati vzorce in prepričanja iz katerih delujete, da bi se tako lažje spopadli s konfliktom ali težko situacijo. Tak pristop je primeren za iskanje nove perspektive glede nekega trenutnega problema in vam lahko pomaga pri ubiranju novih poti in načinov reševanja konfliktov v družini ali v partnerstvu.

Delam v Mariboru in na Ptuju

Kontakt:
Nada Polajžer, 
tel.: 030 406 073, nada.polajzer@gmail.com